منابع انسانی

برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

امور مالی

پشتیبانی و امور رفاهی

توسعه سازمان و تحول اداری

منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتیدسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ريزي دانشگاه جزئيات پروژه هاي عمراني دانشگاه در حوزه درمان را تشريح كرد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشکی اهواز جزئیات دو پروژه عمرانی این دانشگاه در حوزه درمان را تشریح کرد.
دکتر خلیلی در جلسه با مدیران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز: مدیریت بهینه منابع ومصارف باعث افزایش بهره وری و رضایتمندی می شود. 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
تیم کارشناسی حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان باغملك بازديد كرد.
دکتر خلیلی در چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه: نظارت وكنترل داخلی باعث افزایش كیفیت و كاهش هزینه می شود. 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
مرتفع نمودن نواقص برق بیمارستان معرفی، راه اندازی ۳ پایگاه بهداشتی و راه اندازی پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان راه زینب (س) از ديگر موارد مورد ...

قوانین و دستورالعملهای مدیریت نیروی انسانی

قوانین و دستورالعملهای مهندسی سازمان

قوانین و دستورالعملهای مدیریت مالی

قوانین و دستورالعملهای خدمات پشتیبانی

قوانین و دستورالعملهای

قوانین و دستورالعملهای مدیریت6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0