• ساعت : ۲۱:۵۵:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ 
  • کد خبر : ۸۰۷۹۱
برارگزاری نهمین جلسه ی كمیته ی مهندسی مشاغل دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 نهمین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری با حضور دکتر حمید رضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع امین عموری مدیر منابع انسانی امید شبخی علیراده مدیر توسعه سازمان وتحول اداری و لیدا زنگنه ریس گروه مهندسی مشاغل کارکنان در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 نهمین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری با حضور دکتر حمید رضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع امین عموری مدیر منابع انسانی امید شبخی علیراده مدیر توسعه سازمان وتحول اداری و لیدا زنگنه ریس گروه مهندسی مشاغل کارکنان در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد

این کمیته باهدف ارتقاء کارمندان وافزایش حقوق ودریافتی های کارکنان از جمله انتصاب لحاظ مدرک تحصیل بالاتر ارتقاء رتبه واحتساب سابقه وتجربه می باشد که در این کمیته 760 مورد پرونده ی پرسنلی بررسی وتصویب شد گفتنی است از مجموع این پرونده ها 138 مورد پرونده مربوط به احتساب سابقه وتجربه 463 مورد مربوط به ارتقا رتبه به خبره وعالی 35 مورد تغییرعنوان پست سازمانی پرسنل رسمی وقراردادی 21 پرونده لحاظ مدرک تحصیلی کارکنان رسمی و قراردادی 9 مورد پرونده بازنشستگی پیش از موعد مشمول مشاغل سخت و زیان آور و 38 مورد پرونده تغییرعنوان کارکنان قراردادی و 16 پرونده لحاظ مدرک کارکنان قراردادی 15 مورد پرونده متفرقه بررسی تصمیم گیری وتصویب شد .

شایان ذکر است دراین کمیته 25 پرونده بدلیل دارا نبودن ضوابط ومقررات مورد تایید قرار نگرفت.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0