• ساعت : ۲۲:۳۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ 
  • کد خبر : ۸۰۶۲۱
معاون توسعه مدیزیت ومنابع دانشگاه از ستاد شبكه بهداشت ودرمان شهرستان هفتكل مراكز بهداشتی بخش دیالیز آزمایشگاه وانبار دارویی وملزومات .وپروزه های درحال ساخت بازدید كرد
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز جهارشن2دبهمن ماه98 دکترحمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بهمراه جمعی از مدیران ستادی وکارشناسان حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هفتکل پایش نمودند

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت  ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز  روز جهارشن2دبهمن ماه98 دکترحمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بهمراه جمعی از مدیران ستادی وکارشناسان حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هفتکل پایش نمودند                    
معاون توسعه مدیزیت ومنابع دانشگاه از ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هفتکل مراکز بهداشتی بخش دیالیز آزمایشگاه وانبار دارویی وملزومات .وپروزه های درحال ساخت بازدید کرد

دکترخلیلی هدف از این بازدیدها علاوه برشناسایی نقاط صعف وقوت موجود کمک به رفع مشکلات وموانع موجود در شهرستان می باشد

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه در پایان از نظارت بیشتر واستفاده بهبنه از فصای فیزیکی ومنابع انسانی تاکید کرد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0