• ساعت : ۲۲:۵۱:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۸۰۵۹۶
جلسه مدیریت برنامه ریزی وپایش عملكرد
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز سه شنبه بک بهمن 98 جلسه آموزشی مدیریت برنامه ریزی وپایش عملکرد با موضوع آشنایی قانون مناقصات با گروه هدف کارشناسان ورابطین بودجه در سالن جلسات معاونت پزوهشی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز سه شنبه بک بهمن 98 جلسه آموزشی مدیریت برنامه ریزی وپایش عملکرد با موضوع آشنایی قانون مناقصات با گروه هدف کارشناسان ورابطین بودجه در سالن جلسات معاونت پزوهشی برگزار شد در ابتدای این جلسه خانم موسوی کارشناس مدیریت برنامه ریزی وپایش عملکرد ضمن خوش امد گویی مقدمه ای از دستور کارجلسه را بیان کرد وسپس آقای مهندس پورافصل ومدیریت پشتیبانی وامور رفاهی وآقای ممبنی کارشناس حوزه مدیریت پشتیبانی به تشریح قانون مناقصات پرداخته ونکات لازم جهت ارتقای سطح اطلاعات کارشناسان بیان نمودن

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0