• ساعت : ۴:۵۰:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۰۳۲۱
هشتمین كمیته ی اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهارشنبه ۴ دی ماه 98 هشتمین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری باحضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع، امین عموری مدیر منابع انسانی،امیدشیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهارشنبه ۴ دی ماه 98 هشتمین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری باحضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع، امین عموری مدیر منابع انسانی،امیدشیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

این کمیته باهدف ارتقاء کارمندان و افزایش حقوق و دریافتی های کارکنان از جمله انتصاب،لحاظ مدرک تحصیلی بالاتر،ارتقاء رتبه و احتساب سابقه و تجربه می باشد که در این کمیته  ۲۷۵ مورد پرونده ی پرسنلی بررسی و تصویب شد.

گفتنی است از مجموع این پرونده ها۷۵ مورد پرونده مربوط به احتساب سابقه و تجربه، ۷۹ مورد مربوط به ارتقاء رتبه به خبره و عالی، ۶۳ مورد تغییر عنوان پست سازمانی پرسنل رسمی و قراردادی، 20 پرونده  لحاظ مدرک تحصیلی کارکنان رسمی و قراردادی، بررسی،تصمیم گیری و تصویب شد.

شایان ذکر است در این کمیته همچنین تعداد ۳۸ پرونده متفرقه مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0