• ساعت : ۱۲:۵۲:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
  • کد خبر : ۸۰۰۷۲
    /  2
ششمین كمیته ی اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد

ششمین  کمیته ی اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد

          

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دو شنبه 11 آذر ماه 98 ششمین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری باحضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع، امین عموری مدیر منابع انسانی،امیدشیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

در این کمیته، تعداد 51 مورد تغییر عنوان نیروهای تبصره 5 ماده 31 ،10 مورد انتصاب افراد به پست های مدیریتی حرفه ای ، 3 مورد پرونده رزمندگی، 5 مورد لحاظ مدرک کارکنان تبصره ای ، 72 مورد ارتقاء رتبه خبره وعالی، 76 مورد سابقه و تجربه ، 16 مورد تغییر عنوان کارکنان رسمی و پیمانی و 10 مورد پرونده متفرقه بررسی،تصمیم گیری و تصویب شد.

گفتنی است 14 مورد پرونده نیز بدلیل دارا نبودن شرایط و با توجه به قوانین و مقررات، مورد موافقت قرار نگرفت.

منبع خبر
روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0