• ساعت : ۱۴:۴۷:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۹۹۲۰
    /  4
برگزاری دوره آموزشی 40 ساعته مدیریت پرستاری در دانشگاه

برگزاری دوره  آموزشی 40 ساعته مدیریت پرستاری در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهارشنبه 22 آبان ماه 98 دوره 40 ساعته آموزشی مدیریت پرستاری با حضور ویدا ممبینی مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه و جمعی از کارشناسان واحد آموزش مداوم کارکنان ،مدیران پرستاری و سوپروایزرهای بیمارستان های درمانی و آموزشی تابعه دانشگاه و با همکاری مدیریت منابع انسانی  و معاونت درمان در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه گفت: این دوره ی آموزشی  در راستای اجرای اهداف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات پرستاری  و سرپرستاران و بهینه سازی عملکرد مدیران پرستاری می باشد.

ویدا ممبینی افزود: گذراندن این دوره ی آموزشی برای تمامی مدیران پرستاری و سوپر وایزرهای بیمارستان های تابعه دانشگاه جهت به روز کردن اطلاعات  خود و تصدی این پست ها الزامی می باشد.

وی ادامه داد: گذراندن دوره های آموزشی مدیریت پرستاری همچنین  باعث کسب مهارت های لازم و توانمندسازی مدیران پرستاری و سوپروایزرها جهت استفاده ی  بهینه از تمامی منابع انسانی ، مالی ، بودجه و ظرفیت ها و امکانات دردسترس و در نهایت افزایش رضایتمندی بیماران می شود.

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه گفت: جزوه ی مطالب دوره ی آموزشی مدیریت پرستاری بصورت مجازی به تمامی گروه هدف اطلاع رسانی شد و امروز نیز آزمون کتبی آن برگزار شده است.

منبع خبر
روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    V5.5.2.0