معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوشنبه, 3 آبان 1395آیتمی برای نمایش وجود ندارد


مدیریت نیروی انسانی

 

مدیریت بودجه

 

مدیریت امور مالی

 

مدیریت پشتیبانی

 

مدیریت امور عمرانی

 


 


 


 


 


 

مطلب

 

 

مطلب

 

 

››  ستاد رفاه
››   اداره قراردادها
››   اداره تدارکات و تشریفات
››   مهمانسراها

››   طرح تحول نظام سلامت

 

مطلب

 

 

ادامه ...

 

ادامه ...

 

ادامه ...

 

صفحه اصلی ....

 

ادامه ...

 

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8