معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شنبه, 10 مهر 1395

مدیریت نیروی انسانی

 

مدیریت بودجه

 

مدیریت امور مالی

 

مدیریت پشتیبانی

 

مدیریت امور عمرانی

 


 


 


 


 


 

 

مطلب

 

 

مطلب

 

 

››  ستاد رفاه
››   اداره قراردادها
››   اداره تدارکات و تشریفات
››   مهمانسراها

››   طرح تحول نظام سلامت

 

مطلب

 

 

ادامه ...

 

ادامه ...

 

ادامه ...

 

صفحه اصلی ....

 

ادامه ...

 

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8