يکشنبه, 28 آبان 1396

گروه کارشناسان اموراداریقوانین و بخشنامه ها


شرح وظایف

شرح وظایف کارشناسان امور اداری
 • بررسی و تفسیرقوانین
 • برگزاری آزمونهای استخدامی
 • شرکت در جلسات
 •  نظارت برآموزش کارکنان
 • عضویت در کمیته های تخصصی
 •  تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها 
 • نقد و بررسی فرآیندها و بهبهود روشها
 • همکاری با ادارات تابعه به منظور رفع مشکلات موجود
 • ارایه راهکارهای لازم جهت بهبهود امور جاری
 • ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت
 • نقاط  قوت مجموعه مدیریت توسعه سرمایه انسانی
 • شرکت در جلسات گروه کارشناسی حوزه مدیریت
 • تهیه گزارشات و پیش نویس های لازم حسب دستور
 •  پاسخگویی  به شکایات واصله و انجام سایر امور مربوطه 

 

 
 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8