معاونت توسعه مدیریت و منابع
   
 
تعداد افراد عضو شده امروز (0)
تعداد کاربران فعال (1)
تعداد کاربران غير فعال (221)
تعداد کل اعضا (222)
تعداد کاربران شناخته نشده (6)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دكتر مالك كنانی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۱:۸:۴۳
دکتر مالک کنانی معاون توسعه مدیریت و منابع
قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دكتر رمضان احدی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۰:۵۷:۱۷
دکتر رمضان احدی قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع
رئیس دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع محمد كاروانی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۱:۸:۲۲
محمد کاروانی رئیس دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع
مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع مریم مرادی بانیارانی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 
۱۱:۷:۵۶
مریم مرادی بانیارانی مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 
V3.9.8.2110