تعداد افراد عضو شده امروز (0)
تعداد کاربران فعال (1)
تعداد کاربران غير فعال (221)
تعداد کل اعضا (222)
تعداد کاربران شناخته نشده (0)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

دكتر مالك كنانی 
معاون توسعه مدیریت و منابع
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۹:۶:۱۷  | 
نمايش اتصال
متخصص پاتولوژی - معاون توسعه مدیریت و منابع
دكتر رمضان احدی 
قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۹:۹:۹  | 
نمايش اتصال
دكتر سعید بیطرف 
رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 
۹:۱۲:۴۸  | 
نمايش اتصال
پزشک عمومی - رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7