چهارشنبه, 29 شهريور 1396


فرآیندها

       
 هیات علمی
تشکیلات و بهبود روشها استخدام   بازنشستگی
ورود به سامانه نقل و انتقالات
     

 
 آموزش ضمن خدمت  پرسنلی لینکهای مفید اخبار 

 
 
   
 ارزشیابی طبقه بندی مشاغل 
 کارشناسان امور اداری
پیشنهادها


اخبار و اطلاعیه

اخبار و اطلاعیه 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8