معاونت پشتیبانی، توسعه مدیریت ، مدیریت نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چهارشنبه, 29 دی 1395


مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی

 

مدیریت بودجه

 

مدیریت امور مالی

 

مدیریت پشتیبانی

 

واحد آمار و انفورماتیک

 

مدیریت امور عمرانی

 

 


 


    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه اصلی...

 

صفحه اصلی...

 

صفحه اصلی...

 

صفحه اصلی ....

 

صفحه اصلی ....

 

صفحه اصلی...

 


اخبار برگزيده معاونت
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8