يکشنبه, 14 آذر 1395
مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی

 

مدیریت بودجه

 

مدیریت امور مالی

 

مدیریت پشتیبانی

 

مدیریت امور عمرانی

 

 


 


 

 

دانلود دستور العمل مبتنی بر عملکرد

کارکنان پزشک و غیرپزشک شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه


 


 

در انتظار...

 

 

 >>    ستاد رفاه
 >>  اداره قراردادها
  
>>  اداره تدارکات و تشریفات

>>   مهمانسراها
 
>>  
طرح تحول نظام سلامت

 

در انتظار...

 

 

اطلاعات بیشتر ...

 

ادامه ...

 

ادامه ...

 

صفحه اصلی ....

 

ادامه ...

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8