يکشنبه, 28 آبان 1396

اداره پرسنلی
ماموریت آموزشی

ماموریتخلاصه ای از  شرح وظایف  اداره پرسنلی 
صدور احکام کلیه نیروهای رسمی، پیمانی 
* انجام امورمربوط به ماموریتهای آموزشی در سطوح مختلف تامقطع دستیاری تخصصی

* صدور گواهی های داخلی
 
* ارتقا طبقه / رتبه
 
* امور مربوط به انتصابات دانشگاه اعم از ارتقاء گروه های استحقاقی ، امتیازی ، احتساب تجربه بخش غیردولتی ، اعطا گروههای تشویقی جانبازی ، خدمت درجبهه ، موارد خاص ، تغییر عنوان
 
  انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات  داخلي وخارجي کارکنان رسمی،پیمانی  
* خدمت نیمه وقت بانوان
* اجرای امور مربوط به  طرح تمام وقتی پزشکان
* اجرای آرای هیاتهای بدوی و تجدید نظر ، تخلفات اداری کارکنان
 
* تهیه و تنظیم احکام اعم از افزایش حقوق و مزایای سالیانه مربوط به کارکنان ستادی / ارتقاء گروه / تغییر پست / اعمال مدرک تحصیلی بالاتر / انتقال / ماموریت ورودی یا خروجی / افزایش ، کاهش و یا برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد و غیره 
*
انجام مکاتبات مربوط به ماموریت آموزشی کارکنان / سختی کار/ اشعه
  و قراردادی       


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8