اداره پرسنلی  ماموریت آموزشی

  ماموریت  خلاصه ای از  شرح وظایف  اداره پرسنلی 
  صدور احکام کلیه نیروهای رسمی، پیمانی 
  * انجام امورمربوط به ماموریتهای آموزشی در سطوح مختلف تامقطع دستیاری تخصصی

  * صدور گواهی های داخلی
   
  * ارتقا طبقه / رتبه
   
  * امور مربوط به انتصابات دانشگاه اعم از ارتقاء گروه های استحقاقی ، امتیازی ، احتساب تجربه بخش غیردولتی ، اعطا گروههای تشویقی جانبازی ، خدمت درجبهه ، موارد خاص ، تغییر عنوان
   
    انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات  داخلي وخارجي کارکنان رسمی،پیمانی  
  * خدمت نیمه وقت بانوان
  * اجرای امور مربوط به  طرح تمام وقتی پزشکان
  * اجرای آرای هیاتهای بدوی و تجدید نظر ، تخلفات اداری کارکنان
   
  * تهیه و تنظیم احکام اعم از افزایش حقوق و مزایای سالیانه مربوط به کارکنان ستادی / ارتقاء گروه / تغییر پست / اعمال مدرک تحصیلی بالاتر / انتقال / ماموریت ورودی یا خروجی / افزایش ، کاهش و یا برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد و غیره 
  *
  انجام مکاتبات مربوط به ماموریت آموزشی کارکنان / سختی کار/ اشعه
    و قراردادی       


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0