يکشنبه, 28 آبان 1396

اداره بازنشستگی
شرح وظایف


 

 خلاصه ای از آنچه در دستور کار اداره بازنشستگی  داریم

 • انجام مراحل  استردادوانتقال بازنشستگی ،انجام مراحل صدور حکم بازخرید سنوات خدمت،

 • از کار افتادگی ،انجام مراحل صدورحکم قطع حقوق بازنشستگی ، انجام مراحل صدور حکم اصلاح تعداد وراث ، انجام مکاتبات مربوط به محاسبه ایام مرخصی بدون حقوق به لحاظ تحصیل ،

 •  انجام مراحل رسیدگی به درخواست بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی ، اجراي تایید الکترونیکی مدارك ثبت نام کارت منزلت بازنشستگان ،

 • بررسی ثانویه پرونده اعضای هیئت علمی و کارکنان ستادی در شرف بازنشستگی و صدور ابلاغ آنان، صدور و اصلاح احکام بازنشستگی و مکاتبات مربوطه

 • تغییر صندوق بازنشستگی ، محاسبه بدهی کسور خدمات غیر رسمی شاغلین استرداد کسور مازاد بر 30 سال ،

 • برگزاری کمیته بازنشستگی پیش از موعد ، صدور مجوز ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور ، 

 • مکاتبات امور حقوقی بازنشستگان ، انجام مکاتبات درخصوص صدور گواهی حضوردرمنطقه جنگی درخصوص بازنشستگان 

 •  اجرای قوانین و مقررات جاری و حاکم در خصوص بازنشستگی کارکنان و اعضای هیئت علمی ، تلاش در جهت اجرای صحیح وسریع قوانین و مقررات در مورد بازنشستگان ،

 •  از کار افتادگان و وراث ، انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان ، انجام کارهای ارجاعی در چهارچوب قوانین و مقررات ،

 • بررسی سوابق خدمتی پرسنلی اعم از احکام و سایر وضعیت استخدامی و صدور ابلاغ بازنشستگی و بررسی فرم تغییرات دو سال آخر ، ایجاد هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان در برقراری و تائید احکام بازنشستگی


   
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8