چهارشنبه, 29 شهريور 1396

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ 
۱۰:۵۱:۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۲۳  |  تعداد نظرات : ۰
سامانه طرح نیروی انسانی 
ثبت نام متقاضیان طرح فقط از طریق سامانه طرح
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ 
۱۴:۱۰:۲۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۷۱  |  تعداد نظرات : ۰  |  منبع خبر : مدریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی
فایل الحاقی را ملاحظه نمایید
اعلام نتایج آزمون استخدامی مورخ 6/4/93 
اسامی پذیرفته مرحله اول آزمون استخدامی مورخ 6/4/93 دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ 
۱۴:۲۲:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳۷۸  |  تعداد نظرات : ۰  |  منبع خبر : مدیریت توسعه سرمایه انسانی  |  پیوند خبر
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی مورخ 6/4/93 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به تعداد 5/1 برابر ظرفیت مورد نیاز و صرفاً جهت بررسی مدارک به شرح ذیل اعل ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ 
۷:۴۵:۱۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۱۲  |  تعداد نظرات : ۰  |  منبع خبر : مدیریت توسعه سرمایه انسانی
آگهی پذیرش قرارداد کارمعین مشاغل پرستاری
جدول زمانبندی ارزشیابی جدول زمان بندی ارزشیابی كاركنان 
جدول زمانبندی ارزشیابی
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ 
۸:۴۳:۴۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱۵۳  |  تعداد نظرات : ۰  |  منبع خبر : اداره ارزشیابی مدیریت توسعه سرمایه انسانی
بپیوست فایل حاوی مهلت ارسال فرمهای ارزشیابی کارکنان رسمی ، پیمانی و طرحی شاغل در واحدهای تابعه به مدیریت توسعه سرمایه انسانی ضمیمه میباشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8