علوم پزشکی اهواز , مدیریت نوسازی توسعه ی سرمایه ی انسانی معرفی مدیریت نوسازی توسعه ی سرمایه ی انسانی
مدیر
دسته بندي اخبار 
مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی 
آقای دکتر پژمان بختیاری نیا
کد خبر : ۵۳۶۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ 
۱۱:۱۲:۴۱

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0