يکشنبه, 28 آبان 1396

اداره ارزشیابی


شرح وظایف


ارزشیابی = سنجش

 

 

در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف از پیش تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد . این آگاهی موجب میشود  که او از نقاط قوت وضعف عملکرد ورفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوششهایش به کار برد . از طرفی سازمانها نیز نیاز به شناخت کارایی کار کنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و با این روش ضمن ایجاد تحول مثبت در  روند حرکتهای خود نسبت به افزایش حجم تولید وارائه خدمات بهتر اقدام نمایند . از این رو ارزشیابی ابزاری است که سازمانها وکارکنان را در تامین این نیازها کمک میکند ، و اگر این فرایند بخوبی انجام و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق . تنبیه ، آموزش و بهسا زی کارکنا ن خواهد بود .

بنا به مطالب پیشگفت ارزشیابی در سازمان فعالیتی مستمر می باشد که  بر اساس آن عملکرد کارمند در طول دوره یکساله مورد بررسی قرار میگیرد .


     
 
جدول زمانبندی 96
   

خبر

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۳۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ 
۱۳:۳۱:۴۴
بپیوست فایل حاوی جدول زمانیندی جهت مهلت ارسال فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی،پیمانی و طرحی شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه ضمیمه می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8