يکشنبه, 28 آبان 1396

اداره استخدام


جدول ضرایب طرحی

   شرح وظایف اداره

شـرح وظـایـف اداره استخـدام


 •      پيگيري اخذ مجوز استخدامي از سازمان هاي ذيربط
 •      برگزاري آزمونهاي استخدامي و اعلام نتایج
 •      تشكيل پرونده و انجام کلیه مکاتبات مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام
 •      تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
 •      تثبیت وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 •      انجام كليه امور مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني
 •      انجام كليه امور مربوط به پيام آوران بهداشت  پیام آوران

                  


  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8