تلفن های تماس       

33360545  061

33363060  061


          

فکس     
 

3330794  - 061


     
 

اهواز-  اتوبان گلستان دانشـگاه علوم پزشکی جـندی شاپور

سـازمان مرکزی - طبقه اول مدیریـت توسعه سرمایه انسانی             

 کـد پستی  :    15794 - 61357

 


 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0