يکشنبه, 28 آبان 1396


                                               
تلفن های تماس       

33360545  061

33363060  061


          

فکس     
 

3330794  - 061


     
 

اهواز-  اتوبان گلستان دانشـگاه علوم پزشکی جـندی شاپور

سـازمان مرکزی - طبقه اول مدیریـت توسعه سرمایه انسانی             

 کـد پستی  :    15794 - 61357

 


 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8