عنوان : جدول زمانیندی فرمهای ارزیابی عملكرد كاركنان
کد خبر : ۲۳۳۳۶
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ 
ساعت : ۱۳:۳۱:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

مديريت منابع انسانی

V5.1.0.0