عنوان : سومین كمیته ی اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد
کد خبر : ۷۸۷۹۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ 
ساعت : ۹:۳۶:۳۰
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سومین کمیته ی اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد

          

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شنبه 26 مرداد ماه 98 سومین جلسه ی کمیته ی مهندسی مشاغل در سال جاری باحضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت ومنابع، امین عموری مدیر منابع انسانی،امیدشیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

در این کمیته  115 مورد پرونده ی پرسنلی بررسی و تصویب  شد.

گفتنی است از مجموع این پرونده ها، تعداد 26 پرونده سابقه وتجربه،5 پرونده ارتقاء طبقه، 7 پرونده لحاظ کمدرک کارکنان تبصره ای،3 پرونده کارکنان رسمی و پیمانی،2 پرونده لحاظ مقطع رزمندگی،5 پرونده تغییر عنوان به پست های پیشنهادی،50 پرونده مربوط به ارتقاء به رتبه خبره وعالی و 8پرونده انتصاب پست های مدیریتی  بررسی،تصمیم گیری و تصویب شد.

همچنین تعداد 9 پرونده نیز به دلیل دارا نبودن شرایط احراز مطابق ضوابط ومقررات مورد تأیید قرار نگرفت.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0