رو عنوان : در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود:
عنوان : جشنواره ثبت تجارب وپیشنهادات مدیران وكاركنان
کد خبر : ۷۵۷۰۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 
ساعت : ۱۴:۱۰:۳۶
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  برگزار می شود:

جشنواره ثبت تجارب وپیشنهادات مدیران وکارکنان

 

جشنواره ی ثبت تجارب وپیشنهادات مدیران وکارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، وزارت بهداشت در نظر دارد جشنواره ی  ثبت تجارب وپیشنهادات مدیران وکارکنان در همه ی سطوح مختلف مدیریت وکاری را در اواخر بهمن ماه سال97 برگزار نماید.

این جشنواره با هدف تبادل تجربه ودانش مدیریتی وایجاد هم افزایی ،حفظ و ارتقاء دارایی های فکری ،کاهش هزینه های خطا وآزمون،تلاش برای جلب مشارکت کارمندان در فرآیند تصمیم گیری ها،ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی اندیشه وتجارب کارکنان و بهبود مستمر امور و افزایش کیفی و کمی خدمات ارائه شده در دانشگاه از طریق  توسعه ی  مدیریت مشارکتی می باشد.

مدیران وکارمندانی که علاقه مند  به شرکت در این جشنواره هستند،می توانند نسبت به ثبت تجارب و پیشنهادات خود به آدرس اینترنتی

exm.behdasht.gov.ir   وpishnahadha.ajums.ac.ir

تا پایان بهمن ماه سال97 مراجعه کنند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0