/  2
رو عنوان : دکتر خلیلی در اولین کمیسیون ماده 20 برقراری فوق العاده کار با اشعه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
عنوان : فوق العاده كاربا اشعه سال97كاركنان برقرار می شود
کد خبر : ۷۵۶۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۵۹
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکتر خلیلی در اولین کمیسیون ماده 20  برقراری فوق العاده کار با اشعه کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

فوق العاده کاربا اشعه سال97کارکنان برقرار می شود

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه در اولین کمیسیون ماده 20  برقراری فوق العاده کار با اشعه کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: فوق العاده کاربا اشعه سال97کارکنان غیرهیئت علمی  برمبنای شروع به کار آنان برقرار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، روز سه شنبه9  بهمن ماه 97  اولین کمیسیون ماده20 برقراری فوق العاده کار بااشعه  کارکنان باحضور دکترحمیدرضاخلیلی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه ونماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در کمیسیون،دکتر حاتم بوستانی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر جعفر فتاحی مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه،امین عموری مدیرمنابع انسانی دانشگاه و معصومه پولادی کارشناس مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه در دفتر مدیریت منابع انسانی  برگزار شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه گفت:این کمیسیون با هدف بررسی حقوق ومزایای برقراری فوق العاده کار با اشعه کارکنان هیئت علمی وغیرهیئت علمی دانشگاه برگزار شد.

دکترحمیدرضاخلیلی بیان کرد:تعداد60 پرونده بررسی می شود که از این مجموع،تعداد 11 پرونده مربوط به کارکنان هیئت علمی وتعداد 49 پرونده مربوط به کارکنان غیر هیئت علمی می باشد.

خلیلی افزود: صورتجلسه مصوبات این کمیسیون به تمامی واحدهای تابعه دانشگاه ارسال می شود و حقوق ومزایای کارکنان نیز براساس دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری ومیزان درصد ونحوه ی محاسبه فوق العاده کار بااشعه کاران(اعم از هیئت علمی وغیر هیئت علمی)هیئت امنای وزارت بهداشت اعمال خواهد شد.

وی گفت  تعداد 49 پرونده ی کارکنان غیر هیئت علمی بررسی شده در این کمیسیون نیز  به اداره کارگزینی مدیریت منابع انسانی دانشگاه جهت اعمال ارسال می شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه گفت: 11 پرونده  ی مربوط به کارکنان هیئت علمی نیز در جلسه ی بعدی کمیسیون مطرح ومورد بررسی قرار می گیرد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0