عنوان : دوره ی آموزشی قانون تأمین اجتماعی در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز برگزار شد
کد خبر : ۷۵۰۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۴۸:۰
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دوره ی آموزشی قانون تأمین اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد

دوره ی آموزشی قانون تأمین اجتماعی جهت کلیه ی کارکنان واحدهای تابعه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، در روز یکشنبه 16دی ماه97 ،دوره ی آموزشی قانون تأمین اجتماعی باحضور کلیه ی کارشناسان امور اداری وکارگزین های واحدهای تابعه دانشگاه در سالن جلسات آموزش کارکنان برگزار شد.

این دوره ی آموزشی باهدف رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون تأمین اجتماعی در سطح دانشگاه برگزار شده است.

در این دوره ی آموزشی مباحث مربوطه توسط بهرام ممبینی رئیس شعبه3 اهواز ارائه شد و مشکلات موجود در واحدهای تابعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0