رو عنوان : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد:
عنوان : مطالبات بازنشستگان سال 95 و96دانشگاه تا پایان دی ماه 97 پرداخت می شود
کد خبر : ۷۵۰۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
ساعت : ۱۴:۰:۲۳
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد:

مطالبات  بازنشستگان سال 95 و96دانشگاه  تا پایان دی ماه 97 پرداخت می شود

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مطالبات پاداش بازنشستگان سال 95 و96 دانشگاه در صورت ابلاغ تخصیص و تأمین تنخواه تا پایان دی ماه 97 پرداخت می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، دکتر حمیدرضا خلیلی درخصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان دانشگاه ،با اشاره به پیگیری های متعدد رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،معاونت توسعه مدیریت ومنابع و مدیریت های بودجه ومالی دانشگاه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت متبوع گفت:جلسه ای از طریق مجمع نمایندگان استان خوزستان و دکتر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز درمجلس با کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس برگزار شد ومشکلات مربوط به مطالبات بازنشستگان دانشگاه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت.

خلیلی ادامه داد اطلاعات کلی مطالبات پاداش کلیه ی بازنشستگان بنا به درخواست معاونت توسعه وزارت متبوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده است و مبلغ پاداش نیز ازطریق سازمان برنامه و بودجه به خزانه کشور ابلاغ و هم اکنون نیز درخواست وجه به خزانه جهت دریافت آن انجام شده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود و تأخیرهای بوجود آمده در پرداخت مطالبات بازنشستگان دانشگاه،از صبوری وهمکاری کلیه ی بازنشستگان تشکر کرد وافزود: ،بمحض دریافت وجه مذکور نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگی کلیه ی بازنشستگان سال95 و96 از هفته ی آینده اقدام خواهیم کرد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0