/  4
رو عنوان : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در کمیته اصلی مهندسی مشاغل :
عنوان : 400 پرونده پرسنلی مورد بررسی قرارگرفته است
کد خبر : ۷۵۰۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۱۰:۵۹:۴۳
منبع خبر : روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در کمیته اصلی مهندسی مشاغل :

400 پرونده پرسنلی مورد بررسی قرارگرفته است

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کمیته اصلی مهندسی مشاغل گفت: 400 پرونده پرسنلی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، روز سه شنبه 11 دی ماه97 کمیته اصلی مهندسی مشاغل باحضور دکتر حمید رضا خلیلی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع ،امین عموری مدیر منابع انسانی،امید شیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان وتحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزار شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه گفت: این کمیته در راستای احقاق حق کارکنان در سریعترین زمان ممکن ورضایتمندی آنان می باشد. 

خلیلی بیان کرد:کمیته اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه بصورت ماهیانه تشکیل  و موارد مربوطه بررسی می شود.

وی افزود:در این کمیته 400 پرونده پرسنلی مورد بررسی قرارگرفت که 28 مورد تغییر عنوان به پست های مختلف سازمانی،157 مورد ارتقاء به رتبه خبره وعالی،52 مورد احتساب سابقه و خدمت دولتی و تجربه ،28 مورد ارتقاء لحاظ مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی،37 مورد ارتقا طبقه،33 مورد ارتقاء مدرک کارکنان تبصره 3 ماده2،8مورد انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای و 25 مورد متفرقه به تصویب رسیده است.

سرپرست معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه ادامه داد: از 21 بهمن ماه سال جاری تا پایان بهمن ماه کمیته های فرعی مربوط به ارتقاء طبقه ورتبه تا سطح ارشد کارکنان واحدهای تابعه ی دانشگاه باحضور کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

این کمیته پنجمین کمیته در سال 97 می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

V5.1.0.0